Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR

(profilering, direktmarknadsföring)

Vi sparar följande persondata om våra kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer. Beställningar: IP-adress, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer. Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.
We save the following personal data about our costumers: First name, Last name, Company/organization, Email, Person/organ., VAT number, 
Postal code, City, Phone number. Orders: IP-adress, Email, Person/ID, VAT number, Address, Company, First name, Last name, Adress, Postal code, City, Phone number. As a costumer, you can request extract, modification or deletion of this information at any time.